УСЛУГИ

 

Стратегии

• Корпоративно програми

• Управление на корпоративна репутация

• Изграждане на бранд

• Управление на кризи

• Корпоративна социална отговорност

• Обществено-политически кампании

• Комуникационни програми в сътрудничество с неправителствения сектор

 

Комуникация

• Традиционните партньори – добрите старите медиите

• Новите звезди – управление на репутация и кампании в дигитални медии, социални мрежи

• Партньорски мрежи – лидери на обществено мнение, секторни партньорства – икономика, образование, социална политика, неправителствен сектор

• Медиен анализ и прогнози. Връзки с медиите

• Медийни обучения

 

Креативност

• Графичен и уеб дизайн – изкуството да рисуваш образи и идеи

• Рекламни и информационни материали - достатъчно смели, за да ги забележат

• Видео-презентации – по-малко думи, повече въздействие

• Кратки рекламни филми – концентрирани емоции и истории

 

Организация – от логистиката до посланията

• Специални събития

• Семинари

• Обучения

• Пътуващи изложби