ПРОЕКТИ

 

Емпорики банк
Корпоративен PR. Организиране на бизнессрещи и събития по представяне на нови продукти и услуги на банката

 


ЦКС
Корпоративни кампании. Разработка на визии и производство на рекламни материали 

 


Макметал Холдинг
Управление на информационната програма, част от проект по програма LIFE+ на Европейската комисия. Връзки с медиите, организиране на събития, интернет кампания, дизайн и производство на рекламни материали
 

 

Екобатери
Корпоративни събития. Връзки с медиите. Оповестяване на социална кампания за почистване на столицата, реализиране съвместно със Софийска община
 

 

Пиримпекс
Рекламна и PR-кампания по представяне на нови продукти. Креативна концепция и производство на рекламни материали. Корпоративна социална отговорност, връзки с медиите
 

 

Хотелски комплекс Белчин бани
Разработване на цялостна визуална концепция, рекламни материали, рекламна стратегия и медийна програма. Консултиране на работа с целеви групи, празнични кампании, насърчаване на продажбите
 

 

 

Пиано бар “Хедон”
Визуална концепция и рекламна кампания
 

 

Credit Agricole
Концепция, организиране и управление на специално събитие за банката за 8 март.  Промотиране на събитието в социални мрежи
 

 

Еnzo.bg
PR в социални мрежи.

 

 

Делегация на българските социалисти,
Група на Прогресивния алианс на социалистите и  демократите в Европейския парламент
Разработка на рекламни материали,  брандиране на офиси в София

 


Списание “Епизод”
Идейна концепция, съдържателна концепция, визия и печат на списанието, насочено към повишаване на гражданската и политическата активност на младите хора

 


Камара на частните съдебни изпълнители
Стратегическо консултиране. Връзки с медиите. Организиране на работни срещи. Управление на комуникационната програма по отбелязване на 5-та годишнина на Камарата

 


Кампании за местни избори 2009 и 2011

 


Национални политически кампании 2009 и 2013

 


Община Ловеч
Организиране на информационни събития, срещи и други по проект "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ловеч"


Информация и публичност по проект "Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни атрактивни туристически продукти и услуги"

 

 


Гоце Делчев
Промотиране на иновативно културно събитие "Културна мозайка Неврокопски панаир"


Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект "Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността"

 


Община Златица
Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Повишаване на ефективността на Общинска администрация Златица"


Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Компетентна и ефективна Общинска администрация Златица"


Регионално срдужение на общините „Марица“
Цялостна визуална концепция и изработка на рекламни материали по проекти на сдружениито