АГЕНЦИЯТА

 

IV communication e проектът, който обединява 15 години опит - с медии, неправителствени организации, държавни институции, корпоративни клиенти и резултати - рекламни кампании, PR-програми, разработване на нови марки, събития, обществено-политически кампании, медийни проекти.

 

IV communication е нашият бизнеспроект и успехът му зависи от успеха на клиентите ни. 

 

IV communication работи по внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008.

 

Информация 

Светът на комуникациите се променя изключително бързо и ние следим какво се случва с общественото съзнание, с медиите, с дигиталната среда, политическата картина и с правната рамка. Всяка наша кампания тръгва от добра информираност за тенденциите по конкретния казус.  

 

Опит 

Ние сме практици и преди да предложим звезди, стъпваме здраво на земята. Познаваме и рисковете, и възможностите на реалната среда. 

 

Стратегия 

Няма „малко пиар“ и „малко реклама“, всяка кампания – от най-голямата до най-малката, всяко събитие и публична поява имат зад себе си конструкция и механизъм на случване. Първо е стратегията, а после идва запълването й с думи, визия, звук и образ.  

 

Емоция 

Рационалният подход е конструкцията, но емоцията е това, което придава живот на всяка марка или кампания. Успехът е баланс между бизнес, пазарни, потребителски, обществени показатели и емоционално разказана история.

 

Контакти 

Важна е мрежата. Работим във време, в което можем да имаме най-доброто в най-точния момент, ако е част от системата ни от контакти. Партнираме си с журналисти, социолози, анализатори, дизайнери, режисьори, фотографи, оператори, художници. Работата им стои зад много успешни кампании и ги обединява убеждението, че няма „големи” и „малки” проекти.